معمای عدم‌ترخیص ۳۵۰میلیون دلار کالای تأمین ارز شده چیست؟

یکشنبه, 09 آذر 99

به دنبال جلسه ای که بانک مرکزی با معاون فنی گمرک ایران داشته است م مقرر گردید در خصوص افرادی که قصد ترخیص کالای خود را ندارند، تصمیم‌گیری خواهد شد که با قید فوریت ترخیص و یا بدون اخطار «متروکه» شوند،