با پرداخت 30 درصد تعهد ارزی؛ کارت‌های بازرگانی تعلیقی فعال شد

سه شنبه, 15 مهر 99

به گفته ی رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان، کارت های بازرگانی غیرتولیدی صادرکنندگانی که تا 31 مردادماه، 30 درصد رفع تعهد انجام داده اند تا دهم آبان ماه رفع تعلیق شده است تا بتوانند از محل صادرات جدیدشان تعهد ارزی خود را پرداخت کنند.

وی همچنین اعلام کرد: «در حال حاضر با توجه به صحبت هایی که بین سازمان صمت و سازمان توسعه تجارت شده و پیگیری هایی که از سوی اتاق کرمان صورت گرفته، کارت بازرگانی کسانی که تا 31 مردادماه، 30 درصد رفع تعهد را انجام داد ه اند تا 10 آبان تمدید شده است تا بتوانند از محل صادرات جدیدشان رفع تعهد کنند».