بلیت هواپیما گران نمی‌شود

دوشنبه, 13 مرداد 99

 آیا نرخ بلیت هواپیما افزایش یافته است؟
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور درباره افزایش نرخ بلیت هواپیما
  در بعضی از مسیر‌ها اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی هیچ برنامه و یا درخواستی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما ندارند.
 مسافران بخش هوایی هر گونه مورد خلاف در خصوص پروتکل‌های بهداشتی و هرگونه افزایش قیمت بیرون از چارچوب نرخ نامه را از طریق سایت سازمان www.cao.ir اطلاع دهید