بیت‌کوین جهش کرد

چهارشنبه, 07 آبان 99

این رمرز ارز ابن روزها به عنوان یک دارایی کم خطر طرفداران خود را دارد در حالی که در گذشته با عدم اطمینان زیادی همراه بود.