رفع تعهد ارزی ۹۷ و ۹۸ از سوی صرافی‌های منتخب دو بانک تا اطلاع ثانوی

شنبه, 12 مهر 99

 

اگرچه بانک مرکزی آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۹۷ و ۹۸ را تا پایان تیرماه سال جاری اعلام کرده بود، اما اکنون صرافی های دو بانک «توسعه صادرات» و «ملی» به عنوان صرافی های منتخب اجازه یافته اند تا اطلاع ثانوی، ارز حاصل از صادرات سال های یادشده را به صورت حواله با نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی خریداری کنند.

بر این اساس، دریافت اسکناس به منظور رفع تعهدات صادراتی جاری تا سقف های تعیین شده توسط بانک مرکزی، کماکان ادامه خواهد داشت.