روسیه دومین تولید کننده بزرگ نفت جهان شد

شنبه, 01 شهریور 99


.
 سازمان مشترک آمار عربستان ارقام تولید نفت از 114 کشور را جمع آوری و گزارش می‌دهد. طبق اطلاعات این سازمان، تولید نفت خام روسیه در ماه ژوئن برابر با 8.788 میلیون بشکه در روز بوده است.

 عربستان سعودی در همین ماه کمتر از 7.5 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.