سهم دلار از مبادلات چین و روسیه به کمترین مقدار رسید

سه شنبه, 21 مرداد 99

 ارزش دلار تنها در ماه ژوییه حدود پنج درصد در برابر دیگر همتایان مهم خود کاهش یافته که این بدترین عملکرد 
ماهانه دلار در طول ۱۰ سال گذشته بوده است. این کاهش ارزش باعث سوق دادن کشورهای مختلف به کم کردن وابستگی خود به دلار شده است. داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی روسیه نشان می دهد سهم دلار از تجارت بین چین و روسیه در سه ماهه نخست امسال به ۴۶ درصد رسیده که کمترین سهم در طول تاریخ تجارت دو طرف بوده است.