همه کشورها از ۲۰ سپتامبر ملزم به اجرای تحریم‌ها علیه ایران هستند

چهارشنبه, 26 شهریور 99

در ادامه این یادداشت آمده است: احیای این تحریم ها هرگز مسیر مورد ترجیح ایالات متحده نبود، اما این تحریم ها به زودی بازخواهند گشت. همه کشورها موظف به اجرای آن هستند. انجام دادن اقدامی غیر از این، اقتدار و اعتبار شورای امنیت را تضعیف می کند و می تواند اجرای سلیقه ای قطعنامه های شورای امنیت را عادی سازی کند.»
پامپئو در این مقاله از سیاست کشورهای اروپایی که ادعا می کنند به توافق هسته ای ایران پایبند هستند انتقاد کرده است.
ادعای پامپئو درباره بازگشت تحریم ها علیه ایران از ۲۰ سپتامبر در حالی مطرح شده که بسیاری از اعضای شورای امنیت، تفسیر ایالات متحده برای آغاز شدن روند بازگشت تحریم ها علیه ایران را رد کرده اند.