وضعیت بازار سکه را با رکوردشکنی‌های جدید | طلای کم‌اجرت بخرید

دوشنبه, 28 مهر 99

وی توصیه کرد مردم برای سرمایه گذاری بهتر است طلاهای کم اجرت خریداری کنند که هزینه کمتری دارند، این مصنوعات برای سرمایه گذاری مناسب تر هستند.