کالای اساسی و مواد اولیه بدون کد رهگیری ترخیص می‌شوند

شنبه, 17 آبان 99

همچنین در مورد ترخیص کالاهایی که نیاز به گرفتن مجوزهای قانونی از دستگاههای مختلف دارند، نمونه برداری توسط مرجع واحد و مجوز ترخیص نیز توسط همان مرجع صادر و در گمرک جمهوری بستر سامانه به گمرک ابلاغ شود.