۲ تصمیم مهم بانک مرکزی برای مهار گرانی دلار | فروش ارز سهمیه‌ای از سرگرفته شد

سه شنبه, 25 شهریور 99

 

   به دنبال این تصمیم قیمت خرید ارز بانک مرکزی از امروز اجازه داد که سقف قیمت در بازار دوم که به نیما معروف است برداشته شود و نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا کشف شود.

 علاوه بر این تخصیص ۲۲۰۰ دلار به هر کارت ملی با قیمت بازار از سر گرفته شد.

به دنبال این تصمیم قیمت خرید ارز در صرافی ملی ۳۲۰۰ تومان بالا رفت و قیمت فروش هم ۳۱۶۰ تومان افزایش یافت، نرخ دلار نیز در بازار نیما وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده است.

بانک مرکزی از ابتدای روز با برداشتن سقف قیمت در نیما و بازار متشکل به نرخ دلار در بازار حمله کرد. پس از این حمله قیمت در بازار و معاملات پشت خطی دچار شوک شد. طوری که قیمت دلار بازار از کانال ۲۷ به کانال ۲۶ عقب نشینی کرد.